Visual Studio LightSwitch in de praktijk–Deel 3–Schermelementen aanpassen

Note: since there’s quite a lot of content on Visual Studio LightSwitch available in English on the web already, I decided to publish this series in Dutch.

Begin 2011 heeft Microsoft de eerste beta van VS LightSwitch met Go-Live licentie gelanceerd, een nieuw product in de Visual Studio familie, waarmee razendsnel zowel web- als desktop SilverLight "Line of Business" applicaties kunnen worden gemaakt. Hoewel de doelgroep van VS LightSwitch niet primair bestaat uit hard-core .net developers, zal het ook voor deze groep zeker waardevol kunnen zijn om de mogelijkheden en beperkingen van LightSwitch te leren kennen.

In de aanloop naar DevDays11 begin ik met een serie blogs over dit onderwerp. De eerste post was het inleidende artikel. De volgende artikelen zijn/worden:

Inleiding

In het vorige artikel in deze serie, heb ik een min-of-meer standaard zoekscherm gemaakt. Dat scherm voldoet al aardig op die manier. Het volgende scherm dat ik nodig heb, is een overzicht afspraken per dag. Het doel van dit overzicht is niet alleen inzicht te hebben in de afspraken die op een dag plaatsvinden, maar (o.a.) ook om snel te kunnen aanvinken als een student zich meldt.

Omda dit overzichtsscherm in de basis wel heel veel weg heeft van een zoeksherm heb ik, net als voor het vorige scherm, weer voor de search layout gekozen. Verder heb ik slechts enkele velden verwijderd uit de standaard layout. In de designer en runtime ziet het scherm er nu alsvolgt uit:

image image
Figuur 1: De screen designer van het scherm Overzicht afspraken
Figuur 2: Het scherm Overzicht afspraken in debug modus

Nu is er een aantal wijzigingen dat ik wil toepassen op het scherm:

 1. De kolom Datum Tijd moet “Afspraak” gaan heten
 2. Datum Tijd moet Nederlands geformatteerd worden
 3. De kolom Aanwezig moet een wijzigbare CheckBox worden
 4. De kolom docent moet een wijzigbare DropDown lijst met docenten worden

Kolom Datum Tijd hernoemen

Hiervoor ga ik weer naar de entiteit Afspraken en wijzig de property “Display Name” van het veld DatumTijd, omdat ik overal in de applicatie wil dat dit veld wordt aangeduid met “Afspraak”.

Datum Tijd Nederlands opmaken

Dit is een makkelijke. Bij de eigenschappen van de applicatie kan ik op het tabje General Properties, eenvoudigweg de Culture aanpassen:

image 
Figuur 3: Culture van de applicatie wijzigen

Wijzigbare checkbox maken van Boolean veld

Zoals je in de Screen Designer kunt zien, wordt het veld “IsAanwezig” (waarvan ik de Display Name trouwen ook nog even moet aanpassen) wergegeven in een Label Control:

image
Figuur 4: In de screendesigner ligt vast welk control wordt gebruikt voor een veld.

Door op het driehoekje naast “Label” te klikken, kan ik dit control wijzigen in CheckBox:

image
Figuur 5: Type control wijzigen is erg eenvoudig

Dropdown lijst maken van Foreign Key relaties

Op dezelfde manier als hiervoor met de CheckBox, maak ik van de kolom “Docent” een Auto Complete Box.

Na deze wijzigingen ziet het scherm er alsvolgt uit:

image
Figuur 6: De laatste 3 kolommen zijn nu wijzigbaar.

Visual Studio LightSwitch in de praktijk–Deel 2–Een zoekscherm maken

Note: since there’s quite a lot of content on Visual Studio LightSwitch available in English on the web already, I decided to publish this series in Dutch.

Begin 2011 heeft Microsoft de eerste beta van VS LightSwitch met Go-Live licentie gelanceerd, een nieuw product in de Visual Studio familie, waarmee razendsnel zowel web- als desktop SilverLight "Line of Business" applicaties kunnen worden gemaakt. Hoewel de doelgroep van VS LightSwitch niet primair bestaat uit hard-core .net developers, zal het ook voor deze groep zeker waardevol kunnen zijn om de mogelijkheden en beperkingen van LightSwitch te leren kennen.

In de aanloop naar DevDays11 ben ik begonen met een serie blogs over dit onderwerp. De eerste post was het inleidende artikel. De volgende artikelen zijn/worden:

Scherm toevoegen

In het vorige artikel in deze serie heb ik de Data Source (mijn SQLServer database) aan het LightSwitch project gekoppeld. In dit artikel gaan we aan de slag met het maken van schermen in de LightSwitch applicatie.

Een scherm toevoegen aan je VSLS applicatie doe je weer vanuit het contextmenu in de Solution Explorer:

image
Figuur 1: Scherm toevoegen via Add Screen

Voordat het scherm wordt toegevoegd, moet ik een keuze maken uit de verschillende typen schermen die VSLS kent. Standaard zijn er 5 schermtypen. Omdat ik graag wil beginnen met het zoekscherm voor studenten, kies ik voor Search Data Screen:

image
Figuur 2: Ik begin met het maken van een zoekscherm voor studenten

Screen Designer

Na het toevoegen opent de LightSwitch Designer (die je dus ook gebruikt voor de Data Source / Entiteiten) zich, met het nieuwe scherm:

image
Figuur 3: De VSLS Designer in Scherm modus

De schermdesigner in Vsual Studio LightSwitch verdient een beetje extra aandacht. Wat hieraan opvalt, hangt natuurlijk een beetje af van wat je gewend bent. De kans is groot dat je hier iets visueels had verwacht met schermelementen die je kunt plaatsen en verplaatsen. In VSLS echter, ligt de schermlayout vast in het schermtype dat je eerder hebt gekozen. In deze designer wordt je er eigenlijk mee geconfronteerd dat VSLS helemaal volgens het Model-View-ViewModel (MVVM) pattern is opgezet. Dat is interessant om te weten voor degenen die ermee bekend zijn, voor anderen doet het er niet zoveel toe. Dat de code die door de designer wordt gegenereerd geheel aan dit pattern voldoet, zie je direct terug in de designer zelf.

In het paarse vak rechtsboven: de in het vorige artikel behandelde  Data Source entiteiten vertegenwoordigen het Model
In het blauwe vak in het midden: de zogenaamde Visual Tree van schermelementen vertegenwoordigt de View
In het rode vak links: de weergave van Properties en Methods waarmee de View aan de Model wordt “gekoppeld” vertegenwoordigt de ViewModel

Het groene vak Properties rechtsonder tenslotte, heeft met MVVM niets te maken, maar heb ik straks nog vaak nodig voor aapassingen.

Screen Navigation

Ik kom later weer terug op de Screen Designer, maar om te weten wat er moet gebeuren is het natuurlijk wel prettig als ik even kan zien wat ik nu eigenlijk heb. Het enige dat ik hiervoor moet doen, is het nieuw gemaakte scherm, toevoegen aan het menu (de navigatie) van het scherm. Ik toets eenvoudigweg Ctrl+F5 om de applicatie te starten. Aangezien het SearchStudenten scherm het enige is dat ik gemaakt heb, krijg ik dat ook te zien:

image
Figuur 4: Mijn applicatie bij de eerste keer starten

De Ribbonbar aan de bovenkant en de menu-/navigatiebalk aan de linkerkant kom ik later op terug. Nu concetreer ik me even op het tabje “Search Studenten”. Hier zie je wat er runtime geworden is van de gegenereerde Visual Tree die je in Figuur 3 (de View) al even zag. Allereerst wil ik wat eenvoudige zaken aanpassen: aanwezige kolommen en de breedte daarvan. Alle zaken waarvoor ik alleen de visual tree (inclusief bijbehorende properties) wil aanpassen, kan ik doen door, terwijl de applicatie in Debug mode draait, op de knop Design Screen rechtsboven te klikken. Wat je dan krijgt is een designer van de View, inclusief een Preview scherm:

image
Figuur 5: Screen Designer in Debug mode

In de linker kolom van deze Designer kan je schermelementen toevoegen, verwijderen en wijzigen. Selecteer je een scherm-element, dan kan je rechtsonder de properties aanpassen.

Let wel op dat wat je op het scherm aanpast, ook echt bij het scherm hoort. Bijvoorbeeld: ik wil graag dat de kolom “Organisatie” op het scherm wordt getoond als “Sector”. Dat kan ik hier op dit scherm wel aanpassen, maar dan zal ik dat op alle schermen opnieuw moeten doen. In plaats daarvan kan ik dus beter naar de Data Source Designer gaan in Visual Studio, om daar de property “Display Name” aan te passen. Vanaf nu krijgt dit veld overal het label “Sector”:

image
Figuur 6: Property aanpassen in Data Source Designer

Om ruimte te besparen, wil ik in dit zoekscherm (en eigenlijk overal in de applicatie) Nummer, Roepnaam, Tussenvoegsel en Achgternaam in 1 kolom weergeven. Hoe dat kan, lees je in een afzonderlijke blog over Computed Columns.

Visual Studio LightSwitch: Custom velden toevoegen

De Data Source Designer in Visual Studio LightSwitch gebruik je niet alleen maar als doorkijkje naar de Database. Je kunt er bijvoorbeeld ook je entiteiten in uitbreiden. Als voorbeeld neem ik hier de applicatie die ik in eerdere blogs ook gebruikt hebt.

De Entiteit Student heeft in deze applicatie de volgende velden:

image
Figuur 1: De entiteit voor de aanpassing

In de applicatie wil de gebruiker overal studenten kunnen zien in het formaat: <nummer>: <voornaam> <tussenvoegsel> <achternaam>.

Nu kan ik natuurlijk overal waar een student getoond wordt deze velden op het scherm zetten, maar – los van dat me dat veel teveel werk lijkt – gaat me dat ook een ruimteprobleem opleveren. Ieder veld moet dan immers de ruimte innemen van de langst mogelijke waarde van dat veld. Als ik de velden samenvoeg, heb ik slechts de langste totale lengte nodig.

Gelukkig is het in VSLS eenvoudig aan te passen hoe een entiteit wordt weergegeven.

Allereerst klik ik hiervoor op “<Add Property>” om een extra veld NummerNaam toe te voegen van het type String. Wanneer ik deze nieuwe Property vervolgens selecteer, kan ik in het Properties venster op de link “Edit Method” klikken. Ik kom dan in de partial class Stdent, waar ik de methode NummerNaam_Compute kan overriden. Deze methode gebruik ik om te coderen hoe het veld NummerNaam berekend moet worden.

  1: using System;

  2: using System.Collections.Generic;

  3: using System.Linq;

  4: using System.Text;

  5: using Microsoft.LightSwitch;

  6: namespace LightSwitchApplication

  7: {

  8:   public partial class Student

  9:   {

 10:     partial void NaamNummer_Compute(ref string result)

 11:     {

 12:       // Set result to the desired field value

 13:       result = String.Format("{0}: {1}{2} {3}", new string('0', 6 - Nummer.Length) + Nummer, Roepnaam, " " + Tussenvoegsel, Achternaam);

 14:     }

 15:   }

 16: }

Nu kan ik de nieuwe property NummerNaam gebruiken in mijn Screen Designer om het op het scherm te tonen. Ik heb het veld NummerNaam hiervoor eenvoudigweg uit de linkerkolom (ViewModel) van de screendesigner naar de View gesleept:

image

Nota Bene: aangezien ik overal in mijn applicatie wil dat studenten op deze manier getoond worden, kan ik er ook kiezen om van NummerNaam de Summary Property van Student te maken. Dat zorgt ervoor dat Student op andere plaatsen met dit veld wordt weergegeven.

Visual Studio LightSwitch in de praktijk–Deel 1–De Data Source

Note: since there’s quite a lot of content on Visual Studio LightSwitch available in English on the web already, I decided to publish this series in Dutch.

Begin 2011 heeft Microsoft de eerste beta van VS LightSwitch met Go-Live licentie gelanceerd, een nieuw product in de Visual Studio familie, waarmee razendsnel zowel web- als desktop SilverLight "Line of Business" applicaties kunnen worden gemaakt. Hoewel de doelgroep van VS LightSwitch niet primair bestaat uit hard-core .net developers, zal het ook voor deze groep zeker waardevol kunnen zijn om de mogelijkheden en beperkingen van LightSwitch te leren kennen.

In de aanloop naar DevDays11 ben ik begonnen met een serie blogs over dit onderwerp. De eerste post was het inleidende artikel. De volgende artikelen zijn/worden:

Applicatie uit de praktijk?

Wanneer je een produkt als LightSwitch gaat evalueren, ben je doorgaans geneigd te kijken wat het allemaal kan. Uitgaande van voorbeelden die je ziet, dingen die je er zelf bij bedenken, voorbeelden die je je uit praktijksituaties kunt herinneren probeer je dan verschillende problemen op te lossen. Ik had het geluk dat een goede relatie van mij (mijn vrouw, om precies te zijn) dringend behoefte had aan een oplossing voor een probleem dat ik met LightSwitch de baas dacht te kunnen. Deze kans kon ik natuurlijk niet laten lopen. Oké, ik moest er wel een programma voor schrijven, maar kreeg er wel gratis testers en eindgebruikers bij, inclusief de vragen en opmerkingen die dat met zich meebrengt.

In deze serie blogs zal ik beschrijven wat ik aan features, uitdagingen en oplossingen met betrekking tot LightSwitch ben tegengekomen. En nog steeds tegenkom, want een applicaie die gebruikt wordt, is immers zelden statisch.

Context

De achtergrond van het programma is eenvoudig. Het is een systeem waarin een registratie wordt bijgehouden van de studenten die voor extra ondersteuning bij een steunpunt komen. Het systeem moet zorgen voor:

 • Registratie: docenten moeten kunnen registreren welke student wanneer geweest is, en waarvoor hij kwam;
 • Planning: continue-afspraken die met studenten worden gemaakt (komt iedere donderdag tot 15 maart, om 15u) moeten kunnen worden geregistreerd;
 • Agenda: Docenten moeten dagelijks inzicht hebben in de studenten die die dag verwacht worden op basis van de continue-afspraken;
 • Rapportage: er moet inzicht komen in het aantal studenten dat per dag/week/maand wordt begeleid door de verschillende steunpunten.

De interne IT afdeling had de steunpunten voorzien van een MS Access toepassing die in 1999 wellicht vrij aardig genoemd zou zijn, maar nu in op de gebruikers nogal gedateerd over kwam. Van alle problemen die dat met zich mee bracht (onder andere doordat het onderliggende datamodel niet juist was) was het grootste probleem nog wel dat het een standalone toepassing was, per vestiging. Op centraal niveau was er dus geen inzicht in hetgeen zich op de vestigingen afspeelde.

Uitgangspunten

 • De database heb ik in een eerder stadium al in SQLServer gemaakt. Alle studenten van de opleiding heb ik kunnen importeren.
 • Op een PC heb ik Visual Studio LightSwitch Beta 2 geïnstallerd en, omdat ik de database al eerder gemaakt had, SQLExpress geupgrade naar versie 2008R2.

Datasource toevoegen

Ik heb de database geinstalleerd op mijn LightSwitch developer machine, Visual Studio LightSwitch geopend en een nieuw project gestart met de weinig fantasierijke naam “Sterra” (“Ster” is de naam van de gezamenlijke steunpunten, aangevuld met “ra” voor registratie applicatie). Je kunt een LightSwitch applicatie uiteindelijk uitrollen als webapplicatie (dus in de browser) of als desktopapplicatie (dus geïnstalleerd op de PC van de gebruiker). Deze keuze hoeven we echter nu nog niet te maken.

Het eerste dat ik moet doen, is mijn database toevoegen aan het project. Dit kan via een contextmenu in de Solution Explorer:

image
Bestaande Data Source toevoegen

Als ik een connectie naar SQLServer heb gespecificeerd, kan ik aangeven welke tabellen uit mijn database ik wil opnemen in mijn LightSwitch applicatie. In mijn geval dus alle tabellen:

image
Specificeer de tabellen voor de applicatie

De voorgestelde naam voor de Data Source is mij prima: SterData.

Visual Studio LightSwitch (VSLS) opent nu de designer voor mijn project (“Sterra Designer” dus) en in de Solution Explorer zie je de tabellen staan die ik zojuist geïmporteerd heb:

image
LightSwitch project met entiteiten uit de Data Source

Wat natuurlijk direct opvalt, en ook niet verrassend is, is dat de namen van de entiteiten in VSLS niet handig zijn (zoals “Afsprakens”). Dit komt deels door mijn voorkeur voor tabelnamen in meervoud en deels doordat VSLS niet met de Nederlandse taal kan omgaan. Ik moet dus even de eigenschappen van alle tabellen langs, om de namen te corrigeren. Dit hoef je natuurlijk maar 1 keer te doen.

Wellicht valt het op dat de Foreign Key velden niet zijn opgenomen in de entiteiten. In plaats daarvan zijn zogenaamde Navigatie-velden toegevoegd. Deze staan ons toe om via het objectmodel te “navigeren” naar gerelateerde entiteiten. Het verdient de aanbeveling om ed namen van deze velden ook gelijk te controleren. Zorg bijvoorbeeld dat het veld aan de veel-kant van een 1-n relatie in meervoud is, dat scheelt een hoop onduidelijkheid:

image
Veld Afspraak verwijst naar een “Collection” en heb ik hernoemd naar “Afspraken”.

De Data Source is nu klaar, tenminste, voor nu. Hiermee kunnen we aan de slag om de eerste schermen te gaan maken. Schermen? Ja, in het volgende deel.

Yes, I am again awarded the MVP Award

Being a little bit on a tight schedule, I didn’t take the time to write a blog post when I got notice that I have again been awarded the MVP award by Microsoft. But, since I have been asked about it several times over the past few week, I guess I should blog about it anyway.

So, here goes…

Yes! I have been awarded the Microsoft MVP Award for 2011!

I did tweet about it by the way:

image

Wat is Visual Studio LightSwitch

Note: since there’s quite a lot of content on Visual Studio LightSwitch available in English on the web already, I decided to publish this series in Dutch.

Begin 2011 heeft Microsoft de eerste beta van VS LightSwitch met Go-Live licentie gelanceerd, een nieuw product in de Visual Studio familie, waarmee razendsnel zowel web- als desktop SilverLight "Line of Business" applicaties kunnen worden gemaakt. Hoewel de doelgroep van VS LightSwitch niet primair bestaat uit hard-core .net developers, zal het ook voor deze groep zeker waardevol kunnen zijn om de mogelijkheden en beperkingen van LightSwitch te leren kennen.

 

In de aanloop naar DevDays11 begin ik met een serie blogs over dit onderwerp. Dit is het eerste deel, de introductie.

Wat is Visual Studio LightSwitch

Visual Studio LghtSwitch is een nieuw product van Microsoft in de Visual Studio familie. Het zal als standalone product worden uitgebracht (ten tijde van het schrijven van dit artikel is de releasedatum nog niet vrijgegeven) en als zodanig worden gepositioneerd tussen Visual Studio Express (dat gratis is) en Visual Studio Professional (dat ongeveer €500 kost).

Voor gebruikers die al gebruik maken van Visual Studio Professional (of hoger), zal LightSwitch als project template in Visual Studio worden geïnstalleerd.

image

Afbeelding 1: LightSwitch als project template in Visual Studio

Flexibiliteit

Visual Studio LightSwitch is vooral goed in Forms-Over-Data business toepassingen. Het loodgieterswerk in de applicatie (waaronder schermnavigatie, autorisatie, communicatie met servicelaag, validaties, …) kan aan LightSwitch worden overgelaten. “Kán,” want op veel paatsen biedt LightSwitch de mogelijkheid om de functionaliteit van de applicatie aan te passen en uit te breiden. Hiervoor kan eigen code worden gebruikt, maar ook uitbreidingen die door andere ontwikkelaars zijn gemaakt. LightSwitch biedt ook de mogelijkheid om deze uitbreidingen te ontwikkelen en deze via de Gallery beschikbaar te stellen. Terwijl LightSwitch is gemaakt om de ontwikkelaar zo veel mogelijk werk uit handen te nemen, legt het de ontwikkelaar tegelijktijd nauwelijks technische beperkingen op. Feitelijk zijn de voornaamste beperkingen het kennisniveau van de ontwikkelaar zelf, en de beschikbaare tijd om tot een oplossing te komen (ofde bereidheid om die tijd te investeren).

Doelgroepen

Met LightSwitch mikt Microsft of verschillende niveaus ontwikkelaars:

1.    Basisniveau: de ontwikkelaar die nu misschien MS Access gebruikt om toepassingen te maken. Deze ontwikkelaar kan met de LightSwitch Designer prima uit de voeten om 90% van zijn toepassing te maken. De overige 10% zal bestaan uit relatief eenvoudige stukjes code op door LightSwitch aangegeven plaatsen, zoals speciale validatieregels. Hij zal gebruik maken van de data designer voor het ontwerp van zijn database, of zal een bastaande database gebruiken. Schermen maakt hij in de Schermdesigner en eventueel zal hij beschikbare uitbreidingen voor LightSwitch toepassen;

2.    Gevorderd niveau: de ontwikkelaar die wel aardig uit de voeten kan met VB.NET of C#, zal daarnaast in staat zijn eigengemaakte componenten (bijvoorbeeld voor business logica) te gebruiken vanuit zijn LightSwitch toepassing;

3.    “Expert” niveau: verder gevorderde ontwikkelaars zullen de extensionpoints van LightSwitch ten volle kunnen benutten door eigen SilverLight controls te maken en gebruiken en op anderepunten het uiterlijk en gedrag van de LightSwitch toepassing naar eigen hand kunen zetten.

 

Het licht inschakelen

Visual Studio LightSwitch helpt de ontwikkelaar heel snel op weg naar resultaat. Ik behandel hier kort de eerste stappen op weg naar een LightSwitch applicatie, wil je meer weten, kijk dan bij de links aan het einde van dit artikel.

Bij het ontwikkelen van een LightSwitch applicatie staat de LightSwitch designer centraal. Dat wordt al direct duidelijk wanneer een nieuw project wordt gestart (afbeelding 2)

image

Afbeelding 2: een nieuw LightSwitch project

 

Ook het Solution Explorer window is belangrijk in LightSwitch: deze wordt standaard geopend in zogenaamde “Logical View” en geeft dan de logische structuur van de applicatie weer in plaats van de fysieke bestanden.

Met behulp van de designer wordt eerst een DataSource toegevoegd aan het project. De entiteiten kunn in de Data Source Designer worden ingevoerd, maar er kan ook een bestaande datasource worden toegevoegd (zoals een SQL Server database, RIA Service) of SharePoint Site.

Vervolgens kunnen schermen aan het project worden toegevoegd. Voor een scherm is keuze uit verschillende templates, zoals detailscherm, zoekscherm en nieuwe invoer (Afbeelding 3)

image

Afbeelding 3: Een scherm toevoegen

 

Is een scherm eenmaal toegevoegd, dan blijkde LightSwitch Designer ook uitgerust met mogelijkheden om verregaande aanpassingen te doen aan het scherm. Dit is overigens ook de enige manier: ondanks dat een LightSwitch applicatie een Silverlight “voorkant” heeft, is er geen Xaml te vinden in het project.

 

Binnen het projet helpt LightSwitch de ontwikkelaar op weg om op de juiste plaatsen de nodige aanpassingen te kunnen programmeren, via het “Write Code” tool (Afbeelding 4):

image

Afbeelding 4: Write Code

 

Deployment mogelijkheden

LightSwitch biedt verschillende mogelijkheden voor deployment: voor een kleine organisatie is het mogelijk om met louter pc’s (of zelfs op 1 enkele pc) een LightSwitch applicatie te gebruiken, grotere organisaties kunnen kiezen voor een meer solide, schaalbare oplossing.

image

Afbeelding 5: Deployment mogelijkheden van LightSwitch

Proven technology

Hoewel door een LightSwitch applicatie enkele specifieke assemblies worden gebruikt, zijn er geen nieuwe technologiën aan de spectrum van Microsoft toegevoegd. Er wordt gebruik gemaakt van veel verschillende, maar allemaal al langer bestaande, technologiën (Afbeelding 7)

image

Afbelding 7: LightSwitch gebruikt proven technology

 

Vermoedelijk zou mijn vader – die zich voornamelijk beweegt in de wereld van mainframe systemen – hartelijk lachen om de stelling dat het hier proven technology betreft, maar feit is in ieder geval, dat niets specifiek voor LightSwitch is ontwikkeld.

Conclusie

Hoewel Visual Studio LightSwitch niet direct bedoeld is voor de gevorderde ontwikkelaar denk ik dat velen er toch veel plezier van kunnen hebben. Zelf denk ik dan bijvoorbeeld aan webapplicaites, waarbij het vooral draait om de bezoeker van de website. Voor het onderhoud van de gegevens die aan de dergelijke applicatie ten grondslag liggen zal ik vanaf nu zeker overwegen om LightSwitch in te zetten.

Where to find me during DevDays11

Only a few days left before DevDays11 will start in The Netherlands, and while a large part of my schedule is fixed already I decided to run through the agenda and pick a few sessions anyway.

My main interest during DevDays will be Visual Studio LightSwitch, as you will be able to find me most of the time – at least in between sessions – in the Ask The Experts area at the VS LightSwitch boot. So naturally I highly recommend the sessions Beth Massi will be giving on the topic. She’s doing 4 of them, one of which during geeknight, so I’m sure you’ll be able to catch one.

On april 28th DevDays my highlight will probably be:

9:15 The KeyNote. Keynotes are always a blast.
11:05 Not sure yet, but I might just try and catch the Windows Phone 7 Mango session by Ben Riga.
13:30 Going for the session on REST with WCF by Glenn Block, since I already know a bit about LightSwitch.This timeslot also features Beth’s first session on LightSwitch. If you’re new to LightSwitch, check it out.
15:05 That’ll probably be Mark Miller on UI. It’s been a while since I’ve seen him speak.
16:30 I’ll probably try and learn something about Azure this timeslot. But then again I might also pick up on Beth’s second appearance on LightSwitch, since we might get questions about that on the boot.

Geek Night night is not something you should plan for, so we’ll just see what happens.

9:15 No possible way of predicting how things will look during the first session after Geek Night. So I decided not to plan anything here.
10:50 Only one possible option: Beth Massi on Advanced LightSwitch Techniques. That’ll be awesome!
13:15 This will be a hard one. Of course there’s Mathijs on WP7 Push Notifications, but there’s also Ingo Rammer on Advanced Debuggin in VS2010 which will probably be very useful too.

For the remainder on the conference I actually expect to be busy on the ATE stand for LightSwitch. And I’m looking forward to it too!

Hope to meet you there