Mathias Olausson [MVP]

Archive for April, 2013

Vad din app gör när du inte ser på? (swe)

without comments

– eller hur din applikation beter sig i produktion.

Om ett par veckor (3/5) kör vi ett seminarium tillsammans med Informator på ovan titel, ett i mitt tycke aktuellt ämne där vi tittar på hur vi med rätt verktyg kan få kontroll över hur våra system fungerar i drift och vad vi kan göra för att snabbt åtgärda problem när de uppstår.

Mer info och anmälan: http://informator.se/seminarier/seminarier/vad-din-app-gor-nar-du-inte-ser-pa

Buggar och prestandaproblem kan vara nog så svåra att hantera i en utvecklings- eller testmiljö. Men när de uppstår i produktion så kan det verkligen bli otrevligt.

Under detta seminarium tittar vi på verktyg för bättre applikationsanalys och hur dessa kan användas för att hjälpa oss förstå produktionsbeteenden på ett bättre sätt. Vi utgår från .NET och Visual Studio 2012 och tittar på tekniker som:

 • Run-time analys Arbeta proaktivt med prestanda och felinformation så vet vi vad som funkar och inte, innan våra användare gör det.
 • IntelliTrace Om fel trots allt uppstår kan IntelliTrace hjälpa oss få detaljerad information om felsituationen.
 • Profiling Profileringsverktyg ger oss nödvändiga detaljer om minnesläckor eller prestandaproblem, så vi snabbare kan hitta källan till problemet.
 • Prestandatest De integrerade verktygen i Visual Studio låter oss enkelt simulera produktionsförutsättningarna, så vi kan säkerställa att applikationen kommer prestera som det är tänkt.

Written by Mathias Olausson

April 16th, 2013 at 2:21 pm

Posted in 16693,17177,17841

ALM Rangers DevOps bug resolution using IntelliTrace Guidance Released

without comments

Yesterday the ALM Rangers released a new guidance project, this time around how to use IntelliTrace to enable better developer-operation scenarios. I’ve had the opportunity to work in this project and I recommend you take a look at what the team has put together. IntelliTrace can be difficult to get started with but these guides should help get the concepts right and get started in a good way.

I’ve worked on a couple of hands-on labs to walk you through setting up IntelliTrace, capturing IntelliTrace logs in production- and test environments and finally analyzing the IntelliTrace logs in Visual Studio.

 • The Epics included in the guidance are:
  • As Bill, the ALM Ranger, I would love practical and exciting DevOps & IntelliTrace Posters.
  • As Abu the Build Master, I would like practical guidance on how to to configure my TFS Build server to support IntelliTrace.
  • As Doris, the Developer, I would like practical guidance to resolve a bug in DevOps using IntelliTrace.
  • As Jane, the Infrastructure specialist, I would like practical guidance to implement IntelliTrace in DevOps.
 • The guidance includes the following artefacts:

  • Cheatsheet – Build Master DevOps and IntelliTrace Checklist
  • Cheatsheet – IntelliTrace Cheat Sheet
  • Cheatsheet – Ops view of DevOps and IntelliTrace
  • Hands-on Lab – Build (Symbols Configuration & Build)
  • Hands-on Lab – Dev (Client Side No Symbols Found Resolution)
  • Hands-on Lab – Ops (Collection for WPF Rich Client)
  • Poster – Encountering IntelliTrace technology in DevOps
  • Poster – Resolving bugs in DevOps with the help of IntelliTrace
  • Quick Reference Guide – Developer view of DevOps and IntelliTrace

Download the guide and tell us what you think.

Written by Mathias Olausson

April 12th, 2013 at 6:10 pm

Posted in 16693,17177,17841

Visual Studio 2012 Update 2 Released

without comments

The latest update for Visual Studio 2012 was released today. The most noticeable new features from an ALM perspective are

Charles Sterling has written an excellent summary of the new features, if you want to read more about the new features there’s a nice link collection at the end of the post.

Go get the update here!

Written by Mathias Olausson

April 4th, 2013 at 4:11 pm

Posted in 17177