Mathias Olausson [MVP]

Vad din app gör när du inte ser på? (swe)

without comments

– eller hur din applikation beter sig i produktion.

Om ett par veckor (3/5) kör vi ett seminarium tillsammans med Informator på ovan titel, ett i mitt tycke aktuellt ämne där vi tittar på hur vi med rätt verktyg kan få kontroll över hur våra system fungerar i drift och vad vi kan göra för att snabbt åtgärda problem när de uppstår.

Mer info och anmälan: http://informator.se/seminarier/seminarier/vad-din-app-gor-nar-du-inte-ser-pa

Buggar och prestandaproblem kan vara nog så svåra att hantera i en utvecklings- eller testmiljö. Men när de uppstår i produktion så kan det verkligen bli otrevligt.

Under detta seminarium tittar vi på verktyg för bättre applikationsanalys och hur dessa kan användas för att hjälpa oss förstå produktionsbeteenden på ett bättre sätt. Vi utgår från .NET och Visual Studio 2012 och tittar på tekniker som:

  • Run-time analys Arbeta proaktivt med prestanda och felinformation så vet vi vad som funkar och inte, innan våra användare gör det.
  • IntelliTrace Om fel trots allt uppstår kan IntelliTrace hjälpa oss få detaljerad information om felsituationen.
  • Profiling Profileringsverktyg ger oss nödvändiga detaljer om minnesläckor eller prestandaproblem, så vi snabbare kan hitta källan till problemet.
  • Prestandatest De integrerade verktygen i Visual Studio låter oss enkelt simulera produktionsförutsättningarna, så vi kan säkerställa att applikationen kommer prestera som det är tänkt.

Written by Mathias Olausson

April 16th, 2013 at 2:21 pm

Posted in 16693,17177,17841

Leave a Reply